Povídky z Nápoje lásky

 
Slashové povídky od dalších autorů, kteří své práce uveřejnili na Nápoji lásky.
 
 
 

Varování:

Vstoupili jste na stránky, které obsahují materiál s erotickou a sexuální tématikou, pokud nesplňujete následující, prosím, tyto stránky opusťte.
* je mi více než osmnáct (18) let
* Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky,
potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky.
* souhlasím s užitím sexuálně orientovaného materiálu pro svoji osobní potřebu, a to v soukromí, sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně
* budu si vybírat a používat pouze a výhradně takové materiály, které neporušují zákony státu, ve kterém se nacházím
* Neposkytnu ani nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám,
které nesplňují všechny podmínky uvedené v tomto prohlášení.
 
Prohlášení:
Tyty povídky nebyly sepsána za účelem zisku. Jsou v ní využity postavy a události, které jsou duševním vlastnictvím J. K. Rowlingové nebo jiných autorů.