Co je to vlastně slash

18.02.2013 21:45

 

Řekla jsem si, že na začátku nebude na škodu napsat, co to vlastně je ten SLASH, jemuž je Nápoj lásky věnovaný. Co všechno můžete pod tímto termínem objevit, kde se vzal, kdo ho píše, o čem je atd. Jde tedy o čistě odborný článeček pro zvídavé čtenáře. Koho teoretizování nudí, nechť se tomu raději vyhne.

Vydáno na Nápoji lásky dne 29. 04. 2006 (9566 přečtení) /  Jde o přepracovanou a doplněnou verzi - aktualizováno naposledy 10. 1. 2007.

 
Anglické slovíčko slash má celou řadu významů, v tomto konkrétní případě (používaném od roku 1985) však znamená lomítko. Tento symbol je převzat z označování pairingů a znamená prostě, že dotyčné literární dílo je o vztahu koho s kým. Jenomže to má háček: ten vztah musí být navíc ještě osob stejného pohlaví. 
Tohle už název nijak neevokuje a lze souhlasit s tím, že nebyl zvolen nejvhodněji. No, co se dá dělat, takových věcí je na světě povícero. Prostě jde už o zavedený termín a nikdo s tím nic nenadělá. 
Definic slashe je ale mnohem více a značně se od sebe různí. 
 
 
Ve wikipedii stojí, že jde o odnož fanfiction, kde vztah osob stejného pohlaví, v předloze většinou nikoliv homosexuálních, tvoří základní zápletku příběhu. Dá se říci, že povídkám s touto charakteristikou říká slash naprostá většina teoretiků. I když i tady jsou výjimky, o kterých se podrobněji zmíním později: někdo ještě trvá na tom, že vztahy osob stejného pohlaví musí být nekanonické, nebo musí jen o vztah dvou mužů, autorem musí být žena a nesmí mít LGBT orientaci. Když to shrneme, pak nejužší varianta slashe, na které se shodli naprosto všichni teoretikové, je tato: Slash je odnož fanfiction od heterosexuálních autorek, kde nekanonický vztah dvou mužů tvoří základní zápletku příběhu. Tento základ definice slashe je pak různě doplňován a rozšiřován.
V českých literárních kruzích panuje mírně odlišná verze od té z wikipedie: že jde o literární dílo, kde je ZMÍNĚN vztah osob stejného pohlaví. Ergo může to být dobrodružný příběh s heterosexuálními milostnými vztahy, ale mihne se tam jeden homosexuální –a už je to slash. Taková je ovšem nejenom teorie, nýbrž taktéž praxe, a to nejen česká, ale třeba i v anglicky psaných slashích. Ve skutečnosti totiž opravdu nejde jen o milostné romance, kde by slashový vztah hrál prim, ale i o komedie, horory, detektivky… jen lehýnce šmrncnuté LBGT tématikou a vše se to označuje jako slash. 
Dalším rozšířením této definice je to, že slash je každá LBGT (čili lesbická, či bisexuální, gay nebo transexuální) fikce, nikoliv jenom fanfikce, ale i třeba originální autorská LBGT fiktion (ať už fantasy, scifi, horor), psaná literárními amatéry bez nároku na odměnu. 
Zde se musíme dotknout toho, co se míní pod výrazem fanfiction. Podle wikipedie je fanfiction takové literární dílo, které používá postavy vytvořené jinými autory. Jako originální (autorská) fanfikce pak MYLNĚ bývá považovaná jakákoliv amatérská originální fikce, je to ale nesprávné označení. Skutečná originální autorská fanfikce je taková, která používá cizí prostředí (například Středozem), nikoliv však charaktery. Pokud však jde o zcela originální fantasy (scifi, horor aj.), pak nelze mluvit o fanfiction, ale výhradně o fiction, konkrétně o originální fiction. 
V praxi je termín slash opravdu obvykle používán i u originální fikce. Tady je přesná verze této definice slashe: 
SLASH JE DRUH AMATÉRSKÉ LITERÁRNÍ FIKCE (FANFICTION I ORIGINÁLNÍ FIKCE), VE KTERÉ JE ZMÍNĚN VZTAH OSOB STEJNÉHO POHLAVÍ. 
(„Slash is fiction, original and fanfiction, that involves relations between members of the same sex.“) 
Zde je však nutné si uvědomit, že už vstupujeme do hraniční oblasti: ačkoliv s tím souhlasí většina autorů tohoto typu povídek, rozhodně ne všichni. Pokud někdo překládá z angličtiny, měl by počítat s tím, že tyto povídky (romány, básně) mohou být označeny jako slash, ale nemusí, může se tam uvádět také LBGT story, gay story, gayfic, lesbian story, saffic, homoeroic story, homoromantic story, dokonce queer story… (Také yaoi a yuri, ačkoliv s těmito termíny je to poněkud složitější, jak si vysvětlíme dále.) A to dokonce i u ryzí fanfiction! Tedy pozor, snadno kvůli tomu můžete přehlédnout velmi pěknou originální slash fiction. 
Dalším názorem je, že slash je každá LBGT fikce, tedy nejenom psaná amatéry, ale i profesionálními spisovateli a vydaná knižně. (Koneckonů v anglické verzi mnou použité definice slashe není o amatérech ani slova, až dále z kontextu vyplývá, že se tím opravdu myslí jen neprofesionální tvorba.) 
Takto jsou některými čtenáři i kritiky jako slash označováné např. v rámci oficiální licence Star Treku vydané knihy Killing time od autorky Delly van Hiseové z roku 1985 (ovšem jen první verze) a Section 31: Rogue od Andyho Mangelse (gay autor) z roku 2001. 
(U Killing Time je vhodné se zastavit. Jeho tvůrcem je totiž opravdu autorka řady Star Trek slash fanfiction, která byla oslovena pro napsání oficiálního dílu a do knihy tiše „propašovala“ tradiční slashový milostný vztah Kirka se Spockem. Kniha už se úspěšně prodávala, když na to nakladatelé přišli, stáhli vydání z trhu, obvinili van Hiseovou ze psaní „slashe“ a donutili ji knihu přepsat, vypustil řadu odstavců, přeformulovat věty… 
Milovníkům slashe se podařilo některé výtisky zachránit a dodnes kolují jako veliká vzácnost. Všechna další vydání Killing už jsou „bez poskvrny“ a gay vztahy tam již nenajdete. Tento incident výmluvně ilustruje přístup společnosti ke slashi I LBGT tématice obecně v osmdesátých letech – zatímco to, že v roce 2001 mohl vyjít konečně svobodně díl s nepochybně gay tématikou, navíc od autora, který se velmi projevuje v LBGT hnutí, zase to, k jakým změnám v Americe v průběhu času došlo. Della van Hise napsala ještě další knihy s gay témtikou, již mimo platformu Star Treku, např. upíří gay román Ragged Angels. Je ale otázkou, jestli si někdy něco z toho bude moci přečíst český čtenář… Situace na domácí scifi a fantasy scéně bohužel není tak růžová jako ve Spojených Státech. Uvidíme.) 
Důvod, proč s tímto přístupem v zásadě lze v záasadě souhlasit, je prostý: totiž dokud určitá LBGT fikce existuje jen na internetu nebo ve fanzinu, je to slash. Když jí někdo vydá knižně, tak slashem být přestává? Proč, z jakého důvodu? Protože za ní autor dostane zaplaceno? 
Zejména u povídek s gay vztahem heterosexuálních autorek je spojení se slashem více než evidentní. (Koneckonců, i van Hiseová byla nakladatelem nařčena přímo ze psaní „slashe“, nikoliv LBGT románu. Její ilegální pokus o vnesení gay pairingu do Star Treku by se tedy za slash rozhodně považovat dal.) 
Jedná se prostě o to, že slash vzniknul jako neprofesionální záležitost a většina autorů i čtenářů přeje, aby takový také zůstal. Například Upíří kroniky Anne Riceové vyhovují definici slashe v naprosto všem - až na to, že autorce zajišťují více než slušnou obživu. A najednou se tu objevují problémy s autorskými právy, zákazy psaní fanfiction s hrdiny jejích příběhů atd. Anne už je zkrátka někde jinde než autorky a autoři slashových povídek, psaných pro potěšení vlastní i cizí. A přesně to se může stát i dalším slashařům (slashařkám), jestliže se z jejich tvorby najednou stane profesionální záležitost.
Dále se typicky slashové motivy objevují i v dílech klasických autorů, třeba Stockera, Goetha, Ovidia, Vergilia atd. - a najednou hrozí možnost, že se hranice toho, co může být označeno jako slash, neúměrně rozšíří. Právě proto je kladen teoretiky takový důraz na neprofesionalitu slashe. 
Existují dokonce ještě svobodomyslnější názory, totiž že slash je LBGT literatura všeobecně. Je třeba mít na paměti, že zde je druhá hranice mezní oblasti pojmu a že se slash užívá také v tomto významu. Takže například i Zkrocenou horu Anne Proulx (povídku a dokonce i podle ní natočený film) můžete semtam najít označenou jako slash. Počítejte tedy i s tímto možným rozšířením pojmu slash na jakékoliv literární dílo s LBGT vztahem, zejména pokud autorem není gay či lesbička, nýbrž heterosexuální žena. Důvodem použití v tomto smyslu může být neznalost, nebo to, že uživatele jemné nuance pojmu rozhodně netrápí a buď si přečte rád cokoliv s dvěma hezkými kluky (obvykle jde-li o ženu nebo gaye, není však pravidlem) nebo se naopak něčeho podobného nedotkne desetimetrovou holí, ať už by to mělo bůhvíkolik ocenění a bylo jakkoliv kvalitní (obvykle jde-li o striktně heterosexuálního muže, není však pravidlem). 
V angličtině termín slash v tomto významu užívají obvykle muži a mívá pejorativní nádech: značí to svéráznou ženskou literaturu, červenou knihovnu s gay motivem. Na západě je totiž většině mužů známo, že ženy mívají pro tento druh literatury slabost, a tolerují to, ačkoliv s jistým despektem (zhruba tak jako ženy pánům porno). Jakmile literární kritik-muž, byť třeba jen recenzent, tento termín použije, dá se předpokládat, že už se nebude zajímat o kvality příslušného díla, právě ho onálepkoval jako „čtení pro ženy (a gaye), nikoliv normální lidi, rozuměj heterosexuální muže“. Je dobré o užití slova slash v tomto významu vědět, abyste nebyli překvapeni. 
 
 
Tak a jen krátce o definicích, keré bezpochyby nejsou správné: 
Ze slashe je někdy vyčleňován příběhy s lesbickými páry pod názvem femslash a jako slash jsou označovány pouze díla o vztahu mužů, ne žen. Důvod je prostý, gayové a většina milovnic slashe femslash nečtou a nepíšou. Povětšinou však femslash má své místo vedle ostatního slashe a lze ho najít na stejných serverech. Slash s mužskými páry je také někdy označován jako klasický slash nebo manslash. Femslash je ovšem mnohem méně početně zastoupený ve FF než manslash a v globálu se dá říci, že když se mluví o slashi, zřejmě půjde o manslash. I na slashových serverech, kde je řazen femslash přímo vedle manslashe a tyto termíny se neužívají, se počítá s jeho přehledným označením, třeba dvěma spojenými symboly planety Venuše. 
Jinými označeními pro femslash je femmeslash, girlslash, saffic a yuri, o němž se zmíníme šířeji dále. 
Dalším podskupinou neprávem vyháněnou ze slashe jsou slashe LBGT autorů (separovány pod názvem gayfic), s údajným odůvodněním, že autorem slashe musí být výhradně heterosexuální žena. Znám řadu krásných gayficů a nevidím jediný důvod, proč by měly nebýt zahrnovány do slashe. Neliší se ničím, jsou maximálně o něco pravdivější a poučenější v erotické oblasti (u mladého nezkušeného kluka často ovšem nikolivěk, tam jde pak taktéž jen o čirou fantazii). Můžete mezi nimi ale najít stejně tak škváry jako pravé poklady a zejména v angličtině gayfic od klasického slashe bez přímých informací o autorovi rozlišit rozhodně nedokážete. Dále je tu ještě jeden problém: zdaleka ne všechen slash psaný muži je gayfic, heterosexuálové si také občas zkusí nějaký ten slashík napsat a někdy ho dokonce píšou výhradně, aniž by to cokoliv vypovídalo o jejich sexuální orientaci. Teď třeba myslím na majitele anglických slashových stránek SteelWolf, kteří na 99 % gayové nejsou a přesto píší jen gen nebo slash a slashe mají dokonce velmi mnoho. Když se pak podíváte na témata gay poraden, zjistíte, že tam najdete dotazy heterosexuálů, kteří se přiznávají, že ač šťastně ženatí a ve skutečnosti orientovaní výhradně na ženy, mají semtam homosexuální fantazie – a psychoterapeuti jim radí, aby je nechali jen fantaziemi, pokud o manželku nechtějí přijít. Od toho typu snění už je ke psaní slashe jen malý krůček. Nu a co se slashi od heterosexuálů s dočasně bisexuálním či homosexuálním chováním? Je to prostě celá věda a nic není tak jednoduché. Opravdu zdaleka ne každý mužský slash je gayfic. 
Pro čtenáře to je však jen zajímavost, znamená to pouze, že popis pocitů hrdinů a zejména pak sexuálního aktu je o něco autentičtějí a zpravidla také detailnější. Ovšem nic z toho není pravidlem, existují i asexuální gayfici nebo gayfic plný mazlení s finálním popisem sexuálního styku na dvě řádky. :o) V žádném případě nejde o samostatný (pod)žánr, nic ho nesjednocuje. Prostě je to jen jenom upozornění, že nepůjde o standartní dámskou záležitost, ale o pohled „z druhé strany“, o dílko někoho, který o popisovaném milování nemusí jenom snít. . 
A poučení pro čtenáře: když narazíte na netu (v angličtině) na něco s označeným gayfic, vězte, že jde o slash fiction psanou homosexuálem či bisexuálem, který se rozhodl termín slash nepoužívat.. 
Je také dobré vědět, že zde není rozlišení mezi neprofesionální a profesionální tvobou, takže gayfic je s přehledem stejně tak amatérská internetová povídka i vydaná kniha (čímž se ze slashe už vyděluje). 
Paralelně by pak femslash lesbičky mohl být označen gayfic nebo lépe saffic. Skutečný saffic je samozřejmě zase pravdivější než femslash heterosexuální ženy nebo muže, problém je ale ten, že v angličtině jde často o pouhé synonymum femslashe a o autorovi nic nevypovídá. 
Ze slashe jsou někdy také vyjímány povídky o párech, které jsou homosexuální (lesbické) už v předloze. To je však stanovisko spíše literárních teoretiků, nikoliv autorů nebo čtenářů slashe, v praxi se obvykle neužívá.
Specificky českou záležitostí je považovat za slash pouze slash se sexuální scénou. Jiná skupina českých čtenářů naopak uznává slash pouze asexuální a o zbytku mluví jako o pornografii. Ze všech literárních definic slashe včetně té nejužší však jasně vyplývá, že do něj patří jak povídky, ve kterých se hrdinové sotva vezmou za ruku, tak i PWP nebo non-cony, a jak bývá vysloveně uvedeno, i chanslash čili povídky s pedofilními scénami, jakkoliv jsou kontroverzní. Pro vyčleňování asexuálních či naopak sexuálních povídek ze slashe tedy není žádný důvod. 
Jako slash jsou někdy také označovány všechny erotické povídky, včetně heterosexuálních (na gekidasa.netu jsem objevila i dojemný pokus o zavedení termínů slash bez předpony pro mužské páry, femslash pro ženské a "hetslash" pro páry heterosexuální :o)). To má do jisté míry své opodstanění, jak už jsem zmínila u vysvětlení názvu –není příliš rozdíl, jestli je lomítkem označen vztah Severuse Snapea s Harrym Potterem nebo Hermionou Grangerovou. Na některých serverech (ale výhradně ženských autorek), označených jako slashové, najdete pairingy uspořádané abecedně, bez ohledu na pohlaví, prostě kluk s holkou, kluk s klukem, holka holkou, láska je přece láska bez ohledu na pohlaví. Ano, s tím nelze nic než logicky souhlasit. 
Jenomže termín slash byl prostě vytvořen pro LBGT fikce. Autory heterosexuálních povídek čili hetu bylo kouzlo „lomítkovitosti“ objeveno až mnohem později a jeho přebíráním narušují status, který už je dávno zaveden. Navíc slash je dosti specifická záležitost, natolik, že v klasickém slashi by údajně mělo být varování, je-li v příběhu zároveň i výrazněji prezentován heterosexuální pár. Čtenáři a čtenářky slashe očekávají vztah osob stejného pohlaví a jsou velmi zklamáni, pokud ho tam nenajdou (včetně mé maličkosti). 
Označení slash v tomto významu jsem objevila už na hp.ff.netu, když jsem v jedné povídce asi půl hodiny marně hledala slíbený slash. Nebyl tam, šlo o klasický het. Také Taťána Orlowská a autoři kolem HSS se delší čas hlásili k tomuto názoru. 
Jak však poznamenává autor hesla ve wikipedii, jde o zcela zbytečný posun významu – pro erotické povídky bez rozdílu sexuální orientace jeho postav už totiž označení existuje, a to hned několik. V češtině je nejběžnějši doporučované „smut“, což znamená povídka se sexuální scénou. Jiné názvy pro něj jsou „lime“, „erotica“ a “adult“ (to je typické zejména u FF). Pro povídku výhradně o sexu je označení „lemon“, "PWP" (Plot? What plot?, též Porn without plot, čili Zápletka? Jaká zápletka? neboli Porno bez zápletky) nebo jednoduše „porno“, jako to jsou ale někdy určitými jemnocitnými čtenářkami nesprávně označovány všechny povídky se sexuální scénou. 
Jistý smysl by tyhle spory měly pouze tehdy, pokud by šlo o označení všech povídek o citovém nebo erotickém vztahu. Protože zatímco smut nutně zahrnuje sexuální scénu, slash je povídka o vztahu, který může být sexuální právě tak jako asexuální a dokonce i vůbec nevyslovený (náznakový slash). Pro jeho heterosexuální protějšek se užívá název het - i zde může jít jen o zamilované pohledy stejně tak jako o žhavé porno nebo dokonce brutální znásilnění, jedná se označení jakékoliv povídky s heterosexuálním vztahem. Obecný název pro slash a het dohromady ovšem dosud neexistuje. Jenomže i to má určitý pádný důvod- gayové, lesbičky a skalní milovníci slashe (včetně mne) totiž het nečtou a naopak striktně heterosexuální autoři se od slashe obvykle velmi hlasitě distancují. Skupina milovníků hetu a slashe zároveň je tak poměrně malá a navíc se ještě často soustřeďuje právě na ten smut. Přesto je nepochybné, že poslední dobou vzrůstá i tato skupina čtenářů, která si přeje číst o milostných vztazích bez ohledu na pohlaví zamilovaných a intenzitu těchto vztahů. Zůstává otázkou budoucnosti, jak to bude vyřešeno a jestli bude vytvořen nějaký další termín, třeba lovefiction. 
Ostatně, název Nápoj lásky je vlastně stejná zrada jako ten slash. Rovněž nápoj lásky je prostředkem velmi dobře využitelným i v hetu, jenomže my jsme ho už zabrali pro server o slash fiction. :o) Nelze dělat nic jiného, než to přijmout jako fakt a vytvořit si název jiný…
Posledním a velmi matoucím je použitím slova slash jako synonymum pro fanficton obecně nebo pro nějakou její část, třeba komedie. To už je čisté nepochopení toho výrazu. Setkat se s ním údajně lze někdy ve sdělovacích prostředcích, nepochybně u lidí, kteří FF vůbec neznají. Našich krajů se to snad (?) netýká. 
 
 
Jak jste si možná všimli, snažila jsem se podat přehledný výčet nejrůznějších definic a vyhnout se osobnímu hledisku. Můj názor je vyjádřen v definici napsané velkými písmeny (s následným anglickým překladem). Jde ovšem výhradně o můj názor, který zajisté nemám právo nikomu vnucovat. Z anket celkem jasně vyplývá, že své příznivce má každá definice a rozhodně tady nepanuje nějaké obecně platné stanovisko. Na základě diskusí a opětného pátrání v anglických slashových vodách jsem si uvědomila jednu věc: že dost podstatné je to, co stojí za slovíčkem "slash". Slash fanfiction je samozřejmě fanfiction. Slash fiction je fanfiction i originální fction a originální slash fiction je pochopitelně originální fiction. Slash sám o sobě může mít význam absolutně jakýkoliv, včetně toho pejorativního. Nejjednodušším řešením je tedy uvádět vždycky sousloví: nejen samotné slash, ale slash fanfiction nebo originální slash fiction a slash fiction obecně jako zastřešující termín pro oboje. Pro slash v ještě širším významu se pak může vymyslet ještě něco dalšího. Důležité je jedno: v určitém prostoru (tady konkrétně na NL) je možné vytvořit a užívat v zásadě jakýkoliv termín, koneckonců i slash vymysleli fanoušci, ale měl by být jasně vysvětlen. Uvědomte si, že slash ve významu, jak jsme ho přijali pro NL, platí pouze pro NL. Jinde se s ním můžete setkat v jakémkoliv z výše uvedených významů: jde-li o slashový server, je vždycky dobré si přečíst místní definici slashe (je-li tam), abyste pak nebyli překvapeni. Není-li tam slash definován, je třeba to vydekukovat odpozorováním. Tak když najdete pod hlavičkou slash Snapea s Hermionou, je jasné, že tam slash znamená prostě povídku o vztahu, ať již homosexuálním nebo heterosexuálním. Pokud ale jsou tam povídky o homosexuálním vztahu jasně jako M/M (F/F) nebo jmény aktérů, lze je identifikovat a najít. Jestliže je někde oddíl slash a originální fikce a jako zastřešující termín bude stát povídky s homosexuálními vztahy, je situace taky poměrně jasná a pod slashem najdete jen FF. Není jiná šance než to vždycky ověřovat případ od případu.
 
 
Na NL tedy bude uváděna slash fiction obecně a pod tímto termínem budeme označovat fiktivní povídky s LBGT vztahem bez ohledu na pohlaví a sexuální orientaci jejich autora a ve FF i kanoničnost nebo nekanoničnost jejich vztahu a homosexuální či bisexuální orientace jejich hrdinů. Originální slash fiction se bude nacházet v sekci Zámek Montnoir nadsekce Originální. Vedle toho jsme v téže nadsekci vytvořili i sekci Florianova vila pro povídky s LBGT vztahem bez fantastických prvků a odehrávající se v reálné současnosti. 
 
 
A teď se ještě musíme zmínit o příbuzných pojmech: yaoi, yuri, shounen-ai, BL. Yaoi byla původně druh mangy s gay vztahem. Manga znamená druh typické japonské kresby a projevuje se buď ve formě komiksu nebo kresleného filmu, japonsky nazývaného anime. V současné době však už rozhodně neplatí, že yaoi je slash v komiksu a kresleném filmu a slash je yaoi v literatuře: běžně najdete i yaoi fiction nebo yaoi fanfiction. 
Podle jedné definice je yaoi „žánr, který se zaměřuje na popisovaní sexuálních vztahů mezi muži, a to v manze, knihách nebo povídkách, tvořený ženami pro ženy, což neznamená, že by se jím nemohli těšit i muži“.
(„Yaoi is a Japanese genre that focuses on primarily sexual relationships between men. It can be manga, books, or short stories. And it’s created by and for women. Of course that doesn’t mean if you’re not a woman that you won’t enjoy.“ –/autorem výroku je kupodivu muž a navíc Američan, Joe Palmer, a pochází z úvodu antologie pánských yaoi hentai/) 
Paralelou nebo podskupinou yaoi je shounen-ai (japonsky chlapecká láska), která je ale podle definic více zaměřena na vztahy než klasické yaoi a sex tam obvykle nenajdete. Prakticky je tam běžnou krajní hranicí odvázanosti polibek :o), zato se tam intenzivně řeší, kdo koho má nebo nemá rád. Také se můžete setkat s výrazem shounen-ai fiction, to jsou pak určitě povídky. Odpovídá to výrazu BoyLove (Boy’s love), zkráceně BL. Shounen-ai má totiž v japonštině nepříjemně pedofilní podtext a tak raději používají anglický překlad, zatímco v zapadním světě se z téhož důvodu raději používá výraz japonský. Hrdinové jsou většinou mladší než v klasickém yaoi, maximálně tak do čtrnácti let, ale chovají se jako dospělí. Tím se liší od klasické gay mangy, kde jsou buď hrdinové starší nebo se chovají úměrně svému věku. V tomto ohledu se dá říci, že klasická shounen-ai je fikce, i když jinak se povětšinou odehrává v reálném světě, ve školním prostředí, mezi kamarády o prázdninách atd. (ale samozřejmě také ve fantastických světech nebo se ve škole objeví kouzla, nějaký démonek atd. –hranice mezi realitou a fantazií jsou tu poměrně prostupné oběma směry). Vedle toho jsou samozřejmě klasické fanfikce, včetně Harryho Pottera, pro yaoi Harryho s Dracem je dokonce zaveden japonský termín „haridoro“, ale objevují se všechny možné pairingy (můj oblíbený je manga Cry for the Moon čili Severus Snape, James Potter, Remus Lupin a kouzelná květina zamilovanosti :o)) Zhruba se dá říci, že shounen-ai odpovídá slashi od 12 let, klasické yaoi od 15 let a yaoi hentai (hentai znamená japonsky porno) potom od 18 let. Hranice mezi nimi však nejsou v žádném případě neprostupné. Shounen-ai, yaoi i yaoi hentai mohou mít v současti kreslenou (komiksy, kreslené filmy) i čistě literární podobu (povídky). A shounen-ai nebo yaoi může najít také pod výše zmíněným výrazem BoyLove (Boy’s Love, BL), a to nejen jako fiction, ale např. také jako BL game, počítačové hry s homosexuálním vztahem. Termín shounen-ai se dnes již v Japonsku nepoužívá, je zastaralý a nahrazený právě BoyLove, mezi západními fanoušky je však stále velmi oblíben. Jiným historickým japonským výrazem je June, předchůdce termínu yaoi. Používá se jen v souvislosti s nejstaršími yaoi před zavedením dnešního termínu, nikoliv pro později vzniklé věci.
Je také důležité vědět, že pokud je yaoi ve vztahu k shounen-ai, pak bude obsahovat sex. Což ovšem může být ve formě silně náznakové (čtenář tuší, že probíhá sex, ale vlastně nic nevidí) i poměrně explicitní, ovšem nikdy nejsou přímo vidět pohlavní orgány. Žertovně se tomu říká "skleněné penisy" a když jsem to poprvé viděla v animě (Level C), byla jsem dost překvapena. Yaoi opravdu není porno a jde o roztomile decentní záležitost, nechávající značný prostor pro fantazii. :o) Kritikové znechuceně říkají, že yaoi je především o sexu kohokoliv s kýmkoliv: jsou přátelé -dobře, vyspí se spolu, jsou nepřátelé- dobře, vyspí se spolu nebo ještě lépe, jeden druhého znásilní. Ovšem ruku na srdce: netouší fanynky yaoi (i slashe od 15, respektive 18 let) právě po tomhle? Prostě je dobré počítat s tím, že v klasickém yaoi na sex rozhodně narazíte. Ale pokud jde o označení žánru na FF archivu, pak yaoi obvykle označuje nejen yaoi, ale i shounen-ai a yaoi hentai. Jestliže tam ty ostatní termíny nejsou uvedeny, znamená to, že se všechny skrývají pod yaoi a dělítkem je pak klasický věkový rating. 
Yaoi slash přesahuje v tomy smyslu, že se neobsahuje jen fiction, ale také příběhy z reálného světa, a není to jen amatérská literatura, ale i literatura profesionální, dále pak také komiksy a kreslený film. Proto se čím dál víc objevuje tendence používat yaoi jako zastřešující termín pro vše s gay tématikou, něco jako ten slash v širším smyslu. Oproti slashi však nezahrnuje femslash. 
Dámskou paralelou yaoi jsou totiž yuri, japonsky lilie, a shojo-ai, což znamená prostě dívčí láska. Výraz yuri pochází z doby, kdy se tyto žánry označovaly názvy dvou květin zasvěcených lásce, růže a lilie (barazoku a yurizoku). Barazoku bylo nahrazeno yaoi, ale yuri v kratší podobě vytrvalo. Yuri je ostatně také oblíbené japonských hrdinek. Vedle termínu shojo (shoujo)-ai najdete také výraz GirlLove, GL.
Yaoi je pak zkratkou výrazu „yama nashi, ochi nashi, imi nashi“, což znamená „žádné vyvrcholení, žádná pointa, žádný význam“. Básník tím chtěl říci, že zde nezáleží ani tak na ději jako na erotice, zhruba jako u výrazu PWP. Kdo ale nějaké yaoi zažil, ví, že to není pravda, respektive je jen u části yaoi, právě tak jako u slashe.. Ta barazoku by byla určitě vhodnějí… Ale termín je už zaveden. 
Žertovou interpreteací je jeho odvozování od "yamete, oshiri itai" či „Přestaň, bolí mne zadek“. Jde samozřejmě o omyl, nicméně kdykoliv uslyšíte tuto větičku (zejména v angličtině: „Stop it, my butt hurts!“), vězte, že další řeč bude o klasickém yaoi nebo o yaoi hentai…:o) 
Narazila jsem na zajímavý poměr: slash tvoří z 98 % povídky, yaoi z 90 % komiksy. 
Je třeba si také uvědomit jednu věc: není yaoi jako yaoi. Klasické japonské yaoi je psáno ve formě, která je pro gaye nečitelná a proto ji také nečtou. Obsahuje lásku až za hrob, veliká šťastně překonaná protivenství a ABSOLUTNĚ DOKONALÝ sex, prostě je ztělesněním ženských snů bez ohledu na realitu. Tím se liší od slashe, který se více či méně úspěšně snaží s realitou kontakt neztrácet a proto pro gaye zůstává zajímavý. Ovšem poslední dobou se stávají pojmy yaoi/yuri a slash zaměnitelné, stejná povídka je označena tu tím, tu oním způsobem, některé fanfiction servery nemají vůbec kategorii slash, nýbrž jen yaoi/yuri… V tomto případě se pod názvem yaoi opravdu skrývá slash a skutečně můžete narazit na spokojené mužské čtenáře i autory takovéhoto „yaoi“. Pravda je, že v japonském prostředí se západně nikdy neužívá termín slash, zatímco v západním se používají výrazy oba a mohou znamenat jako slash, tak i yaoi ve vlastním smyslu slova. 
O yaoi a yuri (BoyLove, shounen-ai, shojo-ai) by se toho dalo napsat ještě hodně, ale to už raději ponecháme do nějakého dalšího článku věnovaného výhradně těmto fenoménům. 
Tady je nicméně moc pěkný slovenský článeček o shoune-ai, napsaný klukem (!): 
https://www.yaoi.sk/index.pl?class=info.prednaska&language=sk&session=044f77bb58554e14326dee7a 
A tady český a slovenský slovníček pojmů z yaoi včetně jeho samotného (schválně si povšimněte i vysvětlení termínu slash :o)) 
https://www.yaoi.cz/slovnik.php 
https://www.yaoi.sk/index.pl?class=info&language=sk&session=63f0569b7876af505f2e34a8c26fca91&rnd 
 
 
A tady pár konkrétních ukázek v češtině:
 • https://bluelove.wz.cz/ramy.html (recenze slavných shounen-ai a yaoi mang a anime) 
 • https://janika.wz.cz/ (Tady je ukázka jednoho hezkého shounen-ai, Yours wings are mine, do češtiny přeložené Janikou, nedokončené, dva osamělí kluci k sobě hledají cestu.) 
 • https://mangacesky.wz.cz/vypis_detail.php?page=vypis&id=84 (A tady si na ukázku můžete stáhnout jedno hezké do češtiy přeložené yaoi, Napodobenina/Imitation v překladu Second Twin a Dilwish. Tak 15+, vidět není nic, ale sexu tam je dost a hlavně se řeší otázka placení za něj. Mladičký hlavní hrdina nejdřív považoval za ohromnou legraci, brát si peníze za milování se svým klukem, o rok starším krasavcem, jenomže čím dál víc se mu to zdá ponižující a postupně se cítí spíš jako zboží než jako milenec… Má to happyend a je to moc hezké.) 
 
A tady jsou informace o jednom z prvních shounen-ai vůbec, z roku 1976, Kaze to Ki no Uta, v překladu Píseň větru a stromů, bohužel jen anglicky, ale můžete se potěšit krásnými obrázky: 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Kaze_to_Ki_no_Uta (pár základních informací o něm) 
 • https://www.boysonboysonfilm.com/anime/kazetokinouta.html (totéž, tentokrát o filmové verzi z roku 1987: Francie, konec 19. století, internátní střední škola: k blonďatému padlému andílkovi Gilbertovi (velmi podobný Dracu Malfoyovi!), kterého dosud nevyrazili jen kvůli ohledům na strýčka coby patrona školy, je přiřazen plachý tmavovlasý Serge, aby ho „umravnil“. Jenomže Serge se zamiluje… A Gilbert ho rychle stahuje na šikmou plochu… 
 • https://honeydrop.dreamhost.com/evol/animanga/kaze/index.html (fanouškovská stránka téhož) 
 
 
 
Kdo jsou autoři slash fiction? 
U manslashe z 99 % heterosexuální ženy. Gayové, alespoň v zahraničí, sice také píší, seč můžou, ale je jich početně mnohem méně než žen a navíc často sice píšou gay povídky, ale jen malá nebo vůbec žádná část z toho je slash (gayfic). Přitom může jít i o povídky velice kvalitní, často také asexuální a romantické –ale odehrávající se v současné realitě, tudíž neobsahují prvky fikce pro slash typické. 
(Klasické yaoi píší VÝHRADNĚ ženy a gayové ho nečtou, mají své vlastní povídky, komiksy a filmy. Mužské autory yaoi najdete pouze tam, kde se nejedná o klasické japonské yaoi, nýbrž se pod tímto názvem skrývá jednoduše slash v nejširším smyslu slova.) Femslash údajně nejčastěji píší lesbičky, někdy i heterosexuální muži (slavný je třeba Jeff z Blake’s 7, viz heslo femslash na wikipedii), často jako protiváhu manslashi, který je pobuřuje. Nu a nakonec občas nějaký napíší heterosexuální autorky, čistě z lítosti nad tím, že je ho tak málo a také jako výzvu, jestli to dokážou (paralela přístupu heterosexuálních mužů ke klasickému slashi). I když u autorek to samozřejmě nepoznáte, ovšem jestliže někdo píše trvale manslash a pak stvoří i několik femslashů, pravděpodobně nepůjde o lesbičku. (Siuace na NL se od teorie dosti liší, VŠECHNY naše femslashe jsou zatím z pera heterosexuálních autorek. Moc rádi bychom ovšem nějakou lesbickou autorku kontaktovali a takový femslash získali.) 
Platí zde (snad) jen jedno pravidlo.: gayové obvykle nepíšou femslashe a lesbičky manslashe. Ale zajisté mohu být usvědčena z omylu – víte-li o opaku, informujte mne o tom. Ostatně slavnou trilogii o Alexandru Makedonském (Oheň z nebe, Perský chlapec, Pohřební hry), řazenou mezi uznávanou gayfic (!!!), napsala Mary Renauld, žijící v dlouholetém lesbickém vztahu s Julií Mullardovou. Nejde o slash, protože autorka je profesionální spisovatelka, nicméně je z toho vidět, že i lesbička dokáže napsat gayfic vysoce oceňovaný homosexuály…Alespoň se dá konstatovat, že nejde o obvyklou situaci. :o) Jinak autorem čehokoliv může být kdokoliv, pohlaví a orientace nerozhoduje, údaje o obvyklých autorech různých typech slashů jsou jen orientační. 
Čtenáři slashů jsou pak takovíto: gayové a heterosexuální ženy u manslashů a lesbičky a heterosexuální muži u femslashů. Bisexuálové a literární kritici pak čtou všechno. :o) 
Ale vážněji, tohle se týká možná spíše smutu. Jinak i některé mé známé čtou femslash a dost kluků si zase s chutí přečte manslash, byť by to třeba svým kamarádům nikdy nepřiznalo. Naprostá většina čtenářů manslashů a femslashů se však rekrutuje z řad osob zmíněných na začátku předešlého odstavce. Podle psychologů je prý naprosto normální milovat příběhy o homosexuálních vztazích opačného pohlaví, heterosexuální muže obvykle fascinují lesbické vztahy a ženy jen v současnosti začínají opatrně přiznávat, že se jim líbí homosexuální příběhy. 
Příznačný je klasický výrok jisté čtrnáctileté (snad americké?) dívenky: „Může být něco lepšího než jeden hezký kluk kromě dvou hezkých kluků spolu?“ :o) 
("What's better than one pretty boy than two pretty boys together?") 
Také se zde velmi často objevují odlišné barevné a charakterové typy, mužný, nejčastěji tmavý, a jemný, obvykle světlý nebo se světlou (bílou) pletí. Sexuologové již odhalili, že ženám se většinou líbí tyto dva typy můžů současně, ve skutečnosti však mezi nimi musí volit. Ve slashi si je mohou dopřát bez problémů zároveň. :o) 
Hlavním přínosem slashe je však možnost střídat různé sexuální role. Při čtení hetu se čtenářky obvykle automaticky projektují do role ženské hrdinky. Je to normální, neumím si představit, že bych si v heterosexuální scéně představovala, že jsem mužným milencem, vstupujícím do své křehké milované. Ale ve slashi se do role dominantního partnera vciťuji bez problémů, stejně jako do submisivního, a přináší mi to značné potěšení. A jsem tu i schopna uvěřit, že hrdinové zažívají rozkoš při technikách, které jsou pro mne ve skutečnosti neúnosné. Slash přináší svobodu, oproštění se od vlastní svazující zkušenosti a možnost volně přecházet mezi rolí pasivní, aktivní a úlohou diváka. Totéž pak zřejmě platí pro heterosexuální muže a femslash (lesbické porno). 
Na druhou stranu, femslash mně jako ryze heterosexuální ženě podobnou možnost nenabízí. Napřed mi hrdinové musí připadat erotičtí a teprve pak mohu využít oproštění se od stereotypu. Ženy mi erotické prostě nepřipadají. Čímž tuto možnost nechci upírat někomu dalšímu, pouze to myslím vysvětluje, proč mnohé i velmi odvážné slashařky nesnášejí femslash. Já osobně vnímám jako nepříjemný jen 18+, méně odvážný snáším a jsem schopna i úspěšně psát, jen mi nepřijde erotický. Stejně dobře bych mohla psát o řekněme lásce veverky a hranostaje. Ráda to udělám, když vím, že tím někomu způsobím radost. Je to pro mne také určitá výzva, obtížný úkol. Ale nevzrušuje mne to a 18+ už klade jisté nároky na moji toleranci. Jsem schopna to přečíst, opravit pravopis a otagovat, ale už ne soudně honotit, natož potom být užitečná při jeho zlepšení. Můžu pomáhat, ale tu hlavní práci tu budou muset odvést jiní a jiné. Femslash 18+ se prostě nedá psát kýmkoliv na objednávku. Soudím, že heterosexuální muži jsou na tom u klasického slashe a zejména u slashe 18+ velmi obdobně. Slash mohou psát, když se budou snažit, ale nebude pro ně erotický. Těžiště tvorby slashe leží na heterosexuálních ženách, gayích a bisexuálech, těžiště tvorby femslashe na heterosexuálních mužích, lesbičkách a bisexuálkách. 
A tím volně přicházíme k poslednímu vysvětlení obliby slashe ženami: s odstraněním hrdinky mizí i případná žárlivost čtenářek na ni. Připadalo mi to nejdřív nesmyslné, ale po poctivé analýze mých reakcí na náhodou zahlédnuté heterosexuální porno (obvykle se mu vyhýbám) jsem dospěla k názoru, že je to nepochybně tak. Ve literárním hetu to tolik nevnímám a asi mne to ovlivňuje jen podprahově, ale s odstraněním ženského prvku z erotiky, který podvědomě vnímám jako nepřátelský, si mohu erotiku mnohem více vychutnat. 
Je vůbec zajímavé, jak moc nutí slash čtenáře k poctivosti a upřímné sebereflexi.:o)
Možná psychologové už brzy vymyslí nějakou oficiálně přijímanou teorii, proč mnohé ženy (v zahraničí naprostá většina, v Japonsku dokonce 100%) milují slash a proč jiné ne. Zatím pouze konstatují, že v obou případech jde o zcela přirozený stav a není třeba se nad tím znepokojovat. Prudérní společnost sice ještě nemá odvahu uznat právo na lásku ke slashi veřejně, ale situace se rychle mění, jak ukazuje současná obliba gay filmů, a za deset, dvacet let to už třeba nikoho nepřekvapí a nepohorší. Věřme tomu. 
 
 
 
O čem konkrétně je slash fiction? Nejobvykleji jde o slash fanfiction, tedy přebírá už vytvořené postavy z nějakého fandomu. V Čechách je nejznámější Harry Potter, trochu Tolkienova Středozem, ostatní věci minimálně. Jinde tomu ale tak není, existují desítko fandomů, v jejichž rámci se píše slash. Značná část je založena na populárních filmech a seriálech, méně na knihách, zato můžete najít slash na knihy, u kterých by vás to asi v životě nenapadlo. Budeme se snažit překládat různé ukázky z rozličných fandomů a snad se osmělí i čeští autoři. Na západě je situace ve slashi zhruba takováto: přečtu si nebo uvidím něco úžasného, sednu a napíšu slash nebo slashový crossover. Vyzkoušejte to také tak! :o) 
Tak se můžete potkat se slashem ze Star Treku, Hvězdné brány, Hvězdných válek, Matrixu, Batmana a Robina, Highlandera, Robina Hooda, Herculese, Alexandra Makedonského, Starskyho a Hutche, Magnificent 7, Zkrocené hory, Úžasné Zeměpolochy, Tří mušketýrů, Sherlocka Holmese, Petra Pana, Narnie, Garfielda… Co si jen račte přát a vymyslet. Chce to mít jen dostatek trpělivosti a vygooglujete ledacos. Zejména u seriálových fandomů jsem často mimo mísu a vůbec netuším, o čem to vlastně je. Je nepochybné, že napřed je nezbytné seznámit se s předlohou. :o) 
V souhrnu se dá říci, že slash se píše nejčastěji na motivy populárních fantasy a scifi knih či filmů, najít však můžete i slashe na detektivky nebo romantické filmy, případně na filmy a knihy s historickou tématikou (Robin Hood, Tři mušketýři). 
Některé slashe však zpracování mytologická témata a legendy, nečastěji řecké a římské, ale také sumerské, egyptské, keltské, hinduistické…. 
Další součástí slash fiction je originální slash fiction. V češtině je ho minimum, v angličtině je mnohem častější. Často tak vznikají celé fantastické světy, jenomže dlouhé, předlouhé na překlad….Ale skutečně překrásné. Jde opravdu o volné snění o homosexuální lásce a zázracích. 
Jiné originální slash fiction se řadí mezi horory. Existují skvostné kousky s upíry, vlkodlaky, duchy, pekelnými démony… V rozsahu od smutných čistě platonických pohledů zamilovaného ducha nebo upíra, který kromě sání krve jen hladí a líbá, přes divoké PWP s rovněž zamilovaným, leč poměrně akčním succubusem až po sexuální zneužívání ubohých zesnulých hříšníků pekelnými démony. :o) 
Další je historická slash fiction. Patří sem například opět Alexander Makedonský, který má vlastní stránky, rozdělené na slashe založené na filmu, na knihách a na historických faktech. Alexandr je ovšem legendou již od středověku, takže se tomu nelze divit. Většina historických slashů však není o nějaké skutečné osobě, ale minulost je jen kulisou pro vlastní příběh. Takové slashe existují i v češtině, např. na gay serveru Iglú je jich hned několik. Problémem ale často je, že jejich autoři toho o historii moc nevědí a jde prostě o čisté PWP bez většího významu, které by se mohlo odehrávat kdekoliv a kdykoliv. Narazila jsem také na vemi kvalitní historické slashe (v angličtině), např. na krásný příběh mladičkého francouzského šlechtice, poslaného před revolucí do bezpečí v Anglii, či na příběh mladého italského kněze, zápasícího v 18. století s hříšnými myšlenkami na svého přítele… Jenomže ty zase bývají velmi rozsáhlé, pro mne prostě nepřeložitelné. Pokud znáte něco z této oblasti, o čem si myslíte, že by na NL rozhodně nemělo chybět, dejte nám vědět. 
A konečně existuje i RPS fiction (real person slash fiction též RLS fiction, real-life slash fiction), o skutečných osobách. Jeho aktéry jsou současné slavné osobnosti, umělci, herci, sportovci… Na NL ho nenajdete, objevíte ho však na našich spolupracujících stránkách, u Bystrozorek (herci z Pána prstenů), na Dangerous Dreams (zpěváci ze skupiny Hanson, anglicky) a Estriel’s Shrine (krasobruslaři, anglicky). Tady je vždy naprosto NEZBYTNÉ v záhlaví uvést, že se jedná pouze o fikci! Jinak totiž hrozí možnost soudní žaloby. Ale pokud to uděláte, můžete si vysnít vztah prakticky kohokoliv s kýmkoliv. Jiné názvy: actorslash fiction (s herci), sportslash fiction (se sportovci), popslash fiction (o zpěvácích).
Zastavíme se ještě u podskupiny femslashe: nejvíc jich vzniká v rámci fanfiktion na motivy Xeny, princezny válečnice, dalšími fandomy s častými femslashi jsou Buffy, přemožitelka upírů, Harry Potter, scifi seriál Firefly nebo fantasy seriál Hex, stále více se ho ale objevuje i původně nefemslashových fandomech, jako je Star Trek, Akta X nebo Catwoman. Dá se říci, že femslash je početností I volbou témat za klasickým slashem dosti opožděn, ale právě v současnosti prožívá pozoruhodný rozvoj. Což nelze než chválit.
V gaficích se údajně často objevují témata homofobie, problémů s coming-outem (přiznáním homosexuální orientace), nemocí (AIDS) a boje za práva menšin, Já na tohle narazila zatím jen v originální (české) gayfiction, zato u slash fanfiction výhradně u heterosexuálních autorek, zatímco u slash fanfction gay autorů šlo o samé nádherné nekonfliktní příběhy. 
Dále u gayfic smutu má být více než jinde nezávazný nebo skupinový sex. To je asi pravda, jenomže totéž se dá u heterosexuálních autorek najít taky, zatímco gayfic může být nádherně romantický nebo asexuální. Procentuálně snad, neodvažuji se posuzovat. 
Spíš bych řekla, že zatímco gayfic je dosti častý (originální slash fiction, z FF fandomy Hercules, Magnificent 7, Starsky and Hutch atd.), ve fandomu Harryho Pottera jsem narazila jen na několik autorů. Gaye většinou lákají starší charaktery než dospívající děti… Může to být taky způsobeno tím, že Harryho Pottera považují za dětskou literaturu, nevím. Rozhodně se budeme snažit přinášet ukázky a vy budete moci posoudit sami. U gayfic je právě dosti častá originální fikce (fantasy, horory i scifi), a to skutečně často nesmírně pozoruhodná. Pravděpodobně gayové mají rádi méně svázané ruce a větší možnost svobodného nakládání s fakty, než je možné ve fanfiction. Častější jsou také gayfici na různé knihy (slash fanfiction s Sherlockem Holmesem začali právě oni!) a historické gayfici z antiky nebo renesance. Nejoblíbenější je údajně právě Alexandr Makedonský.
 
 
V japonském yaoi/yuri nezůstalo svato vůbec nic, najít tam můžete yaoi (yuri) s démony, anděli, policisty nebo s japonskými národními hrdiny. Dá se říci, že yaoi se dá napsat úplně o čemkoliv. Předlohou většiny yaoi povídek jsou ale yaoi manga, takže tam naprostá většina pairingů jsou homosexuální už v předloze. Dále existuje mnohem větší procento oiginálních yaoi než na západě slash fiction. Také možnost, že určitá původně amatérská povídka bude rozkreslena do mangy (pokud už jako manga nevznikla) a vydána (včetně zfilmování), je velice značná, takže ostré hranice mezi profesionální a neprofesionální tvorbou tu nejsou. Nu a konečně, většina yaoi se odehrává v reálném světě, pouze jednání zúčasněných osob je obvykle nerealistické. Zajímalo by mne, co by si s klasickou japonskou yaoi počali naši přísní literární kritikové, kteří tak dbají na hodnověrnost zápletky? :o)
 
 
 
Krátká historie slashe, yaoi a yuri:
Slash se zřejmě zrodil na přelomu šedesátých a sedmdesátých let ve fandomu seriálu Star Trek: např. Amok Time je doložen již 1967, Alien Brothers v roce 1968, série krátkých povídek od "B" od konce šedesátých let do 1972. První rukopisné slashe (s pairingem Kirk/Spock) začaly kolovat mezi anglickými Star Trek fanynkami, později na počátku sedmdesátých let i mezi americkými. Jednalo se však o víceméně nelegální záležitost, kterou většina fanouškou odsuzovala. Zajímavé je to, že právě v této době se šířily značně homofobní nálady a veřejnost rozhodně nebyla homosexuální lásce nakloněna. Přesto, nebo právě proto, slash utěšeně bujel a v září 1974 byl první z nich publikován (A Fragment Out Of Time" od Diane Marchant na motivy Star Treku, ve fanzinu Grup3), ještě však neužíval jména postav, ale jen zájmena "on", "oni". Poté se ve fandomu Star Treku rozpoutaly ostré diskuse, následované roku 1976 dalším publikovaným slashem, tentokrát už výslovným, avšak stále velmi krotkým ("Alternative. Epilog to Orion" od Gerry Downesové), 1978 už smělejším (Shelter od Leslie Fish) a mezitím 1977 i prvním femslashem ("Kismet" od Dani Mori). Femslah však narazil na těžké přdsudky i tam, kde byl slash přijímán bez problémů, a jeho další rozvoj se datuje až od poloviny osmdesátých let. Manslash však začal být vedle hetu publikován ve fanzinu Beyond Anteres (od roku 1976) a poté vyšla i první čistě slashová antologie (Thrust, 1978). V polovině sedmdesátých letech se situace změnila i na druhém konci světa: v Japonsku skupena autorek shojo (mang pro dívky) pod názvem "The Magnificent Forty-Niners" začala experimentovat s shounen-ai. Jedním z nejstarších je uváděn „Kaze to Ki no Uta“ od Keiko Takemiya. Základnou autorů yaoi se později (od roku 1978) stal časopis June a tak se původně yaoi říkalo právě June (dodnes se v Japonsku užívá pro označení těchto „prayaoi“). 
Léta sedmdesátá jsou tedy spjata s počátky slashe a yaoi jako uznávané literární kategorie, i když se jim tak neříkalo: termín slash byl poprvé použit roku 1985 ve fanzinu ‚Not tonight, Spock‘, přesnou dobu zavedení yaoi se mi zjistit nepodařilo, bylo to ale také někdy v polovině osmdesátých let dvacátého stoltí a šlo původně o posměšnou přezdívku pro amatérské yaoi komiksy, narozdíl od „dokonalých“ profesionálních. V osmdesátých letech se slash konsolidoval a jistého uznání dosáhl i femslash. Mezi lety 1985-1989 ve fandomu televizního seriálu Blake´s 7 se vytvořila skupina tvůrců slashe a v jejím rámci i skupinka famslashe (Jane Carnellová, Barbara Tennisonová, M. J. Dolanová, Bryn Lantryová, Jeff) a RPS ( na osobu herce Paula Darrowa). I tehdy se však femslash prosazoval mimořádně těžko, protože nálady byly stále obecně homofobní, ale antilesbické ještě mnohem větší měrou. tam, kde byl klasický slash akceptován, bylo prosazení femslashe nepředstavitelné 
Od devadesátých let, zejména s rozšířením internetu, však začal prudký rozvoj slashe, který trvá dodnes. Po roce 1990 se široce rozšířil RPS, zejména v souvislosti s chlapeckými zpěváckými skupinami a také herci (především Pán prstenů měl masivní ohlas). Femslash dosáhl podobného přijetí až po roce 1999, kdy začal pronikat do nejrůznějších fandomů.
 
V češtině je však situace hodně jiná. Kupodivu sem dříve dorazil femslash, z fandomu Xena princezna bojovnice. Dostali jsme možnost ten nejstarší český femslash přenést i na NL (Ve třech od SeXeny z prosince 1999) a máme i odkaz na tento průkopnický server (Česká SeXena/Xenaverze).
První české klasické slashe zřejmě vznikly v roce českých premiér velkofilmů Pán prstenů. Společenstvo Prstenů a Harry Potter a kámen mudrců (začátek roku 2002). Prvním českou slash fanfiction byl zřejmě LOTR slash Dvě srdce od MatsChristiany, který máme i na našich stránkách. Je zajímavý tím, že nebyl nijak ovlivněn anglickým LOTR slashem. Vznikl na jaře-létě 2002, koloval ale v opisech až do roku 2004, kdy povstaly stránky MatsChristianin svět. Ve zveřejnění na internetu ho předstihl Esprite (HP/DM) od Estriel v létě 2003 na prvním HP fanu, známém dnes jako První fan, předchůdci potterharry.fanfiction.netu. Esprite ovšem také vznikl už v létě-podzimu 2002 a taktéž koloval nejdříve v opisech. Inspirací Estriel byl anglický slash. V HP slashi pak v prosinci 2003 následovalo Dum spiro, spero (rovněž HP/DM slash) od Dangerous, nikdy nedokončená vícedílová povídka, která byla po asi roční prezentaci na netu opět stažena, pak následovaly další HP slashe. Estriel také v dubnu 2004 vytvořila první český incest slash (Malfoyesque, LM/DM) a paralelně a nezávisle na ní Dangerous první "klasický" (soft) non-con (Zakázané ovoce, HP/DM). První náznaky sexuálního násilí se v českém slashi objevily hned s jeho zrodem, v prvním slashi Dvě srdce, formou vzpomínek Haldira při milování s Legolasem na kruté zážitky ze zajetí. Někdy v průběhu roku 2004 Estriel napsala i první český femslash (Mýdlové bublinky). SeXenu, Estriel a Dangerous tak lze bez nadsázky považovat za zásadní postavy české HP slash fanfiction, MatsChristianu pro LOTR (středozemskou, elfí) slash fanfiction.
Existují ale i další menší slashové archivy, které se věnují slash fiction z jiných oblastí, pro RPS v češtině hrají například zcela zásadní úlohu Bystrozorky (překlady hereckého slashe- z filmu LOTR) a Stairway to Heaven (originální RPS a slash fanfiction na základě TV seriálů). RPS také píšou Estriel i Dangerous (o sportovcích a zpěvácích), ale zatím jen v anglické formě.
Česká gayfiction (originální slash fiction) Na oltáři od Petra (o čarodějích, 18+) byla publikována na serveru Iglu už v únoru roku 2002, neiniciovala však žádné další následné gayfici. Teprve letos se tam objevila další ryzí originální slash fiction, opět s kouzelníky, od Seregila. Jinými stránkami, kde lze najít i české gayfici, je Sašův svět, kde je Romanova vícedílová středověká originální slash fiction Mečem a láskou, dobu jejího vzniku jsem však ještě nezjistila. 
 
Historie yaoi je podorobněji zpracována slovensky na https://www.yaoi.sk/index.pl?article_h=clanok.4&class=clanok.4&language=sk&session=d22f7c3ea1e4d 
 
 
Časová linie (velmi nedokonalý přehled několika dat, záhodno průběžně doplňovat!): 
 • přelom šedesátých a sedmdesátých let 20. století: první rukopisné slashe 
 • 1974 září poprvé publikován slash 
 • 1975 rozběhly se první veřejné diskuse o slashi 
 • okolo 1975 první yaoi, zatím ve formě shounen-ai
 • 1976 v červnu "Alternative Epilog to Orion" od Gerry Downesové (+2000), první výhradně slashový fanzin Kirka se Spockem a zřejmě druhý publikovaný slash s nimi 
 • fanzin Beyond Antares začal pravidelně publikovat vedle hetu i slash (stále Star Trek) 
 • 1977: první femslash 
 • 1978 první výslovný slash (se sexuálním obsahem) první slashová antologie Star Treku s výhradně Kirk/Spock slashem 
 • založen yaoi časopis June
 • 1985 poprvé použit termín "slash" (ve fanzinu Not tonight, Spock) 
 • 1985-1989 v rámci fandomu Blake‘7 femslash a RPS (actorslash) 1990 první slashe na internetu
 • 1991 slash o členech britské hudební skupiny Duran Duran (RPS)
 • 1993, březen založen internetový slashový archiv Nifty s oddělením i pro RPS (zejména o chlapeckých zpěváckých skupinách a celebritách), nejrozsáhlejší sbírka RPS na světě, jen povídek o zpěváckých skupinách zde bylo na 1500, dále zde byly zastoupeny nejrozmanitější druhy slashe
 • 1993 první slashový mainlist (seznam internetových slashových archivů) Virgule (USA) 
 • 1997, 14. 7. první Hanson slash
 • 1998, 15. 10. na FanFictionNetu zakázán actorslash, jiné formy RPS ale mohly pokračovat
 • 1999, 15. 5. založen slashový archiv Master and Apprentice, největší archiv slashe ze Hvězdných válek
 • 1999 slash "Letter over sea", jeden z prvních na internetu, vydán tiskem 
 • 1999, prosinec první český femslash
 • 2002, 1. 1. založen slashový archiv Library of Moria, největších archiv středozemských slashů
 • 2002, únor publikováno Na oltáři, pravděpodobně první česká ryzí gayfiction (od Petra) 
 • 2002, jaro-léto napsána Dvě srdce, zřejmě první český LOTR slash (Od MatsChristiany)
 • 2002, léto-podzim napsán Esprite, patrně český HP slash (od Estriel)
 • 2002, 12. 9. na FanFictionNetu zakázán všechen RPS a erotické povídky od 18 let obecně (včetně slashe), asexuální slash ponechán
 • 2003 v lednu publikován první Harry Potter slashzine 
 • 2003, 18. 6. založen Illusions and Machines. Matrix slash archive
 • 2004 slash o skotské hudební skupině Franz Ferdinand (RPS) 
 • 2004 první český HP femslash (Mýdlové bublinky od Estriel)
 • 2004, duben první incest slash v češtině (Malfyesque z fandomu Harry Potter od Estriel)
 • 2004, jaro první klasický non-con v češtině (Zakázané ovoce z fandomu Harry Potter od Dangerous)
 
 
Co dodat na závěr? Nežijeme ani na začátku, ani na konci slashového dění. Slash, yaoi a příbuzné žánry mají už svoji historii a před sebou bezpochyby nadějnou budoucnost. Během ní se měnily a zajisté ještě budou měnit používané termíny, takže dnešní definice mohou být zítra již překonané. Přesto však je dobré o nich vědět a rozumět jim i důvodům, proč byly sestaveny a obsahují či neobsahují to či ono. Ostatně, právě ony mohou představovat inspiraci či námět k zajímavým diskusím. 
 
 
 
Prameny: 
 
 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Slash_fiction 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Fan_fiction 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Fiction 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Real_person_fiction 
 • https://www.angelfire.com/grrl/scribescribbles/mainmenu.htm 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Femmeslash 
 • https://www.answers.com/topic/femmeslash (zde jsou odkazy na úžasné femslashové archivy z HP i jiných fandomů)
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Blake%27s_7_Fan_Fiction 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Gayfic 
 • https://www.answers.com/topic/gayfic 
 • https://gekidasa.net/ 
 • https://www.well.com/~sjroby/lcars/1985.html 
 • https://beyonddreamspress.com/history.htm (počátky slashe) 
 • https://www.foresmutters.org/ (totéž) 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Kirk/Spock (o první moderním slashovém páru vůbec) 
 • https://www.queerhorror.com/Qvamp/allgayBooks.html 
 • https://www.aestheticism.com/visitors/reference/aestheticism.htm https://en.wikipedia.org/wiki/Yaoi 
 • https://www.encyclopediadramatica.com/index.php/Yaoi 
 • https://moongsil.com/study/yaoi_eng.pdf 
 • https://www.tcj.com/269/e_yaoi.html 
 • https://minkland.dreamhost.com/main.html 
 • https://www.gayleague.com/forums/display.php?id=380 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Sh?nen-ai 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Hentai 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Sh?jo_manga 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Moto_Hagio 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Yuri_(animation) 
 • https://www.shoujoai.com/ 

 

 • https://www.alternateuniverses.com/alpha1099.html (přehled fandomů, v nichž se píše slash, stav z roku 1999: zdaleka ne kompletní, zato neobyčejně impozantní, najdete tu Sherlocka Holemese, Supermana i Jamese Bonda – a ledacos jiného) 
 • https://www.foresmutters.org/FSPtextfiles/shelter.txt (tady je text jednoho z nejstarších moderních slashů, Shelter od Leslie Fish a Joane Agostino /Star Trek fandom, Kirk/Spock, od 12 let/ z roku 1976, má 18 stránek) 
 • https://www.foresmutters.org/FSPtextfiles/afterglow.txt (slashová báseň se Spockem z roku 1978, Afterglow od Leslie Fish /Star Trek Fandom/)
 • á báseň se Spockem z roku 1978, Afterglow od Leslie Fish /Star Trek Fandom/)
 •  

Diskusní téma: Co je to vlastně slash

omg

Datum: 12.08.2013 | Vložil: sisi/ctenar

to je nejrozsáhlejší článek o slashi až se mi nechce to číst, někdy možná :D ale nyní se to jeví jako ta nejděsivější pochybnost otom že to kdy dočtu do konce. ) Je ale skvělé že jsi se tomu tolik dopodrobna věnovala.

Přidat nový příspěvek